हाम्रो सेवा


उत्पादन बजार

हामीसँग घरेलु बजार र विदेशी बजार दुबैका ग्राहकहरू छन्। हाम्रो मुख्य बिक्री बजार: दक्षिणपूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, आदि।हाम्रो सेवा

बिक्री पछि सेवा: 5 वर्ष गुणस्तर ग्यारेन्टी